Datasenter

Vi prosjekterer, bygger og installerer datasenter.

Norsk Fiberoptikk har spesialkunnskap på større installasjoner som krever mer. Derfor er vi en solid installatør av større og mindre datasenter.

Datasenter er unike i den forstand at de skal behandle enorme mengder data og trafikk. Denne dataen er dyrebar og oppdragsgiver har behov for en aktør med spesialkompetanse til å bygge og installere disse datasentrene, nettopp for å ivareta at løsninger dekker deres høye behov.

Helt konkret er vår oppgave å sørge for at alt fra prosjektering av anlegg og utførelse av ferdige installasjonsordninger blir utført etter gjeldende regelverk, normer og bransjekrav. Vi forholder oss til enhver norm til enhver tid. Dette gjør vi for at våre oppdragsgivere skal kunne stole på at installasjonene faller innenfor kravene.

En foretrukket aktør

Det stilles svært strenge krav til sertifisering kvalifikasjoner innen alt vi driver med, men innenfor datasenter er dette ekstra viktig med bakgrunn i mengden data vi behandler.

Norsk Fiberoptikk bygger datasenter i Norge, men bygger for både norske og internasjonale aktører. Vi får flere oppdrag via eksisterende kunder. Dette forteller oss at vi er en foretrukket aktør når det kommer til utbygging og installasjon av datasenter i Norge.

Norsk Fiberoptikk leverer det som kreves innenfor fiber fra rack, kabelbaner, skap, strømforsyning, batteripakker og infrastruktur innen dette området generelt.

Hva er et Datasenter?

Et datasenter er et bygg eller et dedikert rom i et bygg / en gruppe bygninger som brukes til å oppbevare datasystemer og komponenter som telekommunikasjon og lagringssystemer. Datasenter er ofte benyttet av større bedrifter og virksomheter.

Det er flere elementer rundt utbygging av datasenter som vi har dyptgående kompetanse på. Det kan derfor vært smart å snakke med oss før man setter i gang med videre planlegging.

Kontakt oss i Norsk Fiberoptikk for mer informasjon om installasjon av datasenter og mulighetene rundt dette.

Ta kontakt via vårt kontaktskjema via linken her.