Kabel

Vi i Norsk Fiberoptikk hjelper kunder med å finne riktig kabel til riktig bruksområde.

Våre oppdrag passer til alle bedrifter eller organisasjoner som har behov for fiber med høy kvalitet, i alle typer rør og kanaler.

Riktig kabel til riktig miljø.

For Norsk fiberoptikk er forarbeidet helt avgjørende for å velge riktig løsning. Det finnes flere krav for hvilke kabeltyper man skal velge ut fra hvor kabelen skal legges. Forskjellene kan være store, og det er svært strenge krav som det er viktig å ta hensyn til om man skal ha kabel inne, utendørs eller andre utfordrende steder som under sjø, i betong eller lignende. Disse bransjekravene er vi alltid oppdaterte på og vi kan betrygge våre oppdragsgivere om at vi alltid følger krav og bransjestandard. Det er ofte brannkrav som er viktig å være bevisst på i slike installasjoner. Det hender ofte at det i Norge kan være mangelfullt på dette området. Norsk Fiberoptikk sørger for å være oppdaterte på disse kravene.

NKOM-autorisert installatør

NEK-serien er Norsk versjon av de internasjonale standardene. Vi er en NKOM-autorisert installatør. Dette betyr at vi kan utføre installasjoner i offentlige nettverk for offentlige aktører. Da må vi følge de krav og standarder som foreligger til enhver tid.

Alle bygg krever en brannklasse. Spesielt innenfor internkabling. Dette er også noe som våre dyktige installatører har solid kunnskap om.

Vi i Norsk Fiberoptikk jobber ofte for andre elektrikerselskap innen fiber. Et eksempel på prosjekt som vi har vært sterkt delaktige i er fiber-infrastrukturen i Ryfast.

Ta kontakt for spørsmål angående installasjon av kabel i dag!

Kabelskjøting:

Vi får ofte spørsmålet: Vi skulle ha skjøtt en kabel – men vi må vite HVILKEN TYPE KABEL? Viktig å få frem.

En fiber er ikke en fiber.

Våre montører jobber daglig med avgreining og skjøting av fiber i trekkekummer, skjøteskap, master og lignende. Vi utfører også alle typer endeterminering av fiberkabel.

Det finnes ulike teknologier når det kommer til skjøting og terminering av fiber. Tidligere var ofte mekaniske metoder for skjøting og endeterminering det naturlige valget da en kunne oppnå akseptabel kvalitet ut fra tjenestene som skulle benyttes. I nyere tid blir stadig en større del av den tilgjengelige båndbredden i fiberen utnyttet, og kravene til skjøter og termineringer er tilsvarende skjerpet.

Større aktører som eier fiberoptisk infrastruktur, setter krav til at det kun skal benyttes kjernesentrerende skjøtemaskiner ved bygging av nett. Norsk Fiberoptikk benytter derfor utelukkende kjernesentrerende skjøtemaskiner ved skjøting.

Kontakt oss for mer informasjon om kabelskjøting her!