Offshore & Samferdsel

Med en sterkt økende oppdragsmengde offshore har Norsk Fiberoptikk etablert seg som en av de ledende aktørene innen fiberoptiske kabler til kommunikasjonsnett som brukes i stadig økende grad til styresystemer og intern kommunikasjon.

Vi leies inn av store, markedsledende oljeselskaper for å sørge for en trygg og solid løsning som følger alle krav.

Vi har vakt på store områder der vi har blitt hentet inn på bakgrunn av vår spesialkompetanse på området. Overvåking av systemer og linjer er i disse tilfellene essensielt for å opprettholde vanlig drift.

Hos Norsk fiberoptikk har vi opparbeidet oss et svært bredt tjenestetilbud. Vi jobber i dag med store tunnelprosjekter som eksempelvis Ryfast, og i tillegg har vi flere oppdrag knyttet til vindmølleprosjekter. På disse områdene har vi tilegnet oss en unik kompetanse på styrings- og overvåkningssystemene som benyttes.

Sertifisert personell til krevende oppdrag

Vi har sertifisert personell som kan jobbe offshore og i andre krevende settinger. Dette er en medvirkende faktor til at større aktører velger Norsk Fiberoptikk til de største prosjektene.

Vårt personell har vært på de fleste feltene i Nordsjøen og har med sin erfaring opparbeidet seg mye kunnskap om hvordan skreddersy optimale løsninger i krevende miljøer.

Norsk Fiberoptikk er også Involvert i jernbaner. Her, i likhet med andre felter, har vi spesialsertifisert personell som kan jobbe langs jernbanene.

Kommunikasjonsnett som er bygd opp med fiberoptiske kabler benyttes i økende grad til styresystemer og intern kommunikasjon både på offshore installasjoner, samt langs veier og jernbane. Vi kan gjøre jobben og sørge for at krav og regler følges, slik at våre oppdragsgivere får et solid sluttprodukt.

Kontakt oss for ytterligere informasjon i dag!