Stamnett

Kravene til høykvalitets stamnett skjerpes i takt med at båndbredden på stamnett øker.

Avanserte målemetoder og teoretisk kunnskap er avgjørende for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. Høy kvalitet på installasjonene, kombinert med tilstrekkelig redundant nettstruktur, gjør at oppetiden på kritiske samband kan nærme seg 100%.

Hva er et stamnett?

En hovedleverandør kan ha eksempelvis to hovedlokasjoner for nettlinjer. Ut fra disse går det ut nett til 100-150 noderom som igjen er sentralen ut til husstander.

Stamnett er jobben mellom noderommene. Stamnett er det som går gjennom noderommene for å kunne gi nett til hustander. Det fungerer på et vis på samme måte som kabelskjøting til kunde, men forskjellen er at det er mer sårbart i det tilfellet der noe skulle gå galt. Da får det store konsekvenser for svært mange mottakere.

Jobber knyttet til stamnett er derfor kun for anerkjente aktører med spesialkunnskap på området. Norsk Fiberoptikk har denne kompetansen og brukes derfor av flere av de aller største på markedet. Vi er deres sikkerhet for et høykvalitets system som fungerer og opererer med minimal nedetid.

Bredbånd og kabelinstallasjon kan flere aktører utføre arbeid på. For de som krever det lille ekstra er vi den riktige aktører. Eksempler på dette kan være kritiske samband eller nødsambandet hvor vi også er foretrukket aktør.

Kontakt oss for mer informasjon om stamnett!